home Arts & Literature USI ag cur iachail ar an Rialtas deonú Gaeltachta a chur ar ais

USI ag cur iachail ar an Rialtas deonú Gaeltachta a chur ar ais

Tá an USI tar éis feachtas a chur i gcríoch ag cur brú ar lucht an Dáil an deonú €1 milliún a chur ar fuilleamh don tréimhse foghlama sa Ghaeltacht. Ní mór do daltaí a bheidh ag dul i mbun na múinteoireachta i mbunscoileanna, trí seachtaine a chaitheamh ann agus le haghaidh méanscoil, breis is mí. D’fhógair an Aontas ina naighneacht réamh-Buiséad go gcosnaíonn an turas breis is  €637 agus an deonú féin ach €860,000. Deirtear go bhfuil gar do 1,500 glacathórí in aghaidh na bliana.

Tagann an tonn seo scairt míosa i ndiadh gur d’fhógair an USI go mba chóir go gcuirfidis feabhas ar an tslí a mhúintear an Ghaeilge i scoileanna. Dúirt Kevin Donoghue, Uachtarán don USI 2015/2016, “Irish language is not “taught as a language” and that too much focus is put on literature instead of the oral practice.” Luaigh siad comh maith go gcuireann an tumadh a thugann an tréimhse dos na daltaí, go mór lena gcuid líofachta.

Oll-cosc iad na taillí dar ndóigh, anuas ar tallaí beatha agus tallaí ollscoile. Tá fíor eagla ann go gcuirfidh na tállaí bac ar daltaí ó cheantair mhíbhuntáistigh, a theastaíonn uathu freastal ar na tremisí Ghaeltachtaí. Bíonn ar daltaí am a thógaint as a bpostanna páírt-aimeartha go minic agus íoc ar son a gcuid lóistín, fiú nuair a táid thíos sa Ghaeltacht. Cuireann sé brú gan iarraidh ar na daltaí, agus a muintir. Is chuid lárnach iad na Gaeltachtaí dár gcultúr agus dár dteanga agus cuireann siad go mór le tuiscint na daltaí ar ár gcultúr ársa is luachmhaire. Tá an USI ag cur brú ar an Rialtas ionas nach laghdófar an lárnachas atá bainte leis na Gaeltachtaí inár tsochaí, agus deis na ndaltaí a líofacht a fheabhsú. Tá an USI ag tnúth go gcuirfidh an Rialtas an deonú ar ais go luath ionas go bhfeabhsóidh an stáid go sciopaí.