home Gaeilge TG4 ag scórail ag scór bliain d’aois

TG4 ag scórail ag scór bliain d’aois

Ó a bhunaíodh an staisiún ar an deireadh lá de mhí Dheireadh Fhómhair 1996, níl ach an taon staisiún a chraolann go bhformhór trí mhéan na Gaelinne, TG4, ach ag dul i bhfeabhas lá i ndiadh lae.

I 1993, nuair a bhunaidh an chomhrialtas Phartaí Glas agus Partaí na Lucht Oibre, agus bunaíodh TnaG, faoi mar a ghlaotar ar TG4 roimh 1999. Tugadh an fhreagract do Michael D. Higgins, Aire Ealaíne, Cultúir agus Gaeltachta ag an am sin. Tháining an Comhrialtas Bogadh Baistí (Rainbow Coalition) i gcumhacht ina ndiadh agus is iad siúd a bhunaidh TG4 sa bhliain 1994. Ó a thosnaíodar á chraoladh, d’fhás líon na fairgseoirí ó 250,000 i 1996 go dtí breis is 650,000 i láthair na huaire, gan fiú líon na ndaoine a bhaineann leas as an TG4 Player ar líne.

Is iomaí clár a bhíonn á chraoladh ag TG4, meascán idir cláranna iasachta, Éireannacha agus iad siúd de bhuiséad iseal. Táthar tar éis a gcláracha féinigh a léiriú comh maith, ar nós Aifric (2006-2007), Seó Spóirt (2007 ar aghaidh), Glór Tíre (2002-2009) is Ros na Rún (Ó 1999 ar aghaidh). Is iomaí clár is scannán, trí Bhéarla, a bhfuil athghuthú déanta orthu, ar nós Harry Potter. Ní amháin sin ach bíonn sé de chead ag TG4 na cláranna HBO a chraoladh ar dtús, roimh aon staisiún´Éireannach nó Breatanach eile. Fad is a raibh Breaking Bad á chraoladh, bhí sé de chead ag TG4 é a thaispéaint, fad is a raibh an clár á thaifead.

Chéiliúradar an 20ú breithlá de TG4 ar Oíche Shamhna díreach imithe le clár dhá uair a chloig darb ainm, TG4XX Beo. D’fhócas an clár mórthimpeall ar na traidisiún ársa agus todhchaí na tíre. Líonadh an clár le meascán ilghnéitheach de rincí, comhrá, amhráin agus grupaí ceoil, ar nós Prodijig, Máirtín O’Connor and the Big Band, Pólca 4 agus scairt cóir Gaelinne. Thug Uachtarán Michael D. Higgins óráid ag an searmanas, bomaite substantúil dó, de bharr gurb é siúd a raibh ina Aire Ealaíne, Cultúir agus Gaeltachta nuair a bhunaíodh an staisiún. Luaigh Uachtarán NUIG  na Gaillimhe go bhfuil dluthnasc idir Éire, go stairiúil agus an Quad mar suíomh, agus go bhfuil an ceangal áirithe do-sholéir le fheicéal iontu. “In many ways, the Quad is a living metaphor of the nation’s journey and an atmospheric and symbolic location. It is the foundation site of a pioneering intellectual endeavour and for over 170 years our University has demonstrated a history of engagement with the region, nation and wider world,” a dúirt Dr Jim Browne, Uachtarán na hOllscoile.

Is léir donach bhfuil TG4 ag dul in olcas, cé mar atá i mbeal an phobail. Deirtear nach mairfidh an staisiún go gceann i bhfad agus nach ach le hadhaigh margadh “niche” agus is léir nahc é sin an cás leis na cláranna idirnáisiunta agus líon na fairseoigrí a bhíonn de shíor ag síormheadú. Fé mar a deirtear, ní thagann ciall roimh aois, agus níl TG4 ach fós ina óige.