Cead Cainte sna Cluichí Gaelacha

Nuair a thagann sé chomh fada le cursaí spóirt in Eirinn, bíonn lucht leanúna an-bhrodúil a bheith ag caint faoin cluiche a bhí sa tsiúl aréir nó an t-imreoir a chuaigh I bhfeidhm air/uirthi. Sa tslí sin, is léir go dtugann spóirt faoiseamh do dhaoine ó saol na hoibre. Gan amhras, baineann daoine taitnimh agus…

Domhan na nGaeil

Deirtear go bhfuil peirspectíocht eagsúil ag chuile teanga ar an domhain agus ar an tsochaí ina bhfuilimid inár gcónaí. Cloistear go bhfuil bhfeiceann na Spánaigh an domhain lán de bhás ach lán d’fhuinneamh freisin, go bhfeiceann na Danmhargach an saol mar eisint simplí, íogair agus na Gaeil.. Bhuel, go bhfeicimid an domhan i tslí neamhgnáthach….

Bliain Nua, Duine Nua

Tosnaíonn bliain nua amach sa slí céanna. Bíonn sé mar rún na hAthbliana ag gach duine go mbeidh siad níos slántúla, níos aclaí, go stopfaidh siad ag caitheamh tabac nó alcól nó rudaí eile mar sin de. Tosnaíonn siad amach leis an rún agus bíonn siad ar fheabhas ach tosaíonn an iarracht ag laghdú diaidh…

An Tuiseal Ginideach

Bunchloch grammadaí is ea é an Tuiseal Ginideach. Faraor. An Tuiseal a bhfuil tar éis a bheith ag dó na geirbe do dhaltaí uilig na Gaelinne ó thus ama. Deirtear gur “Genetive Case” atá i gceist ach sure, cé a thuigeadh é sin? S’éard atá i gceist leis ná na rialacha grammadaí a úsáidimis nuair…

Mé féin is an tumoideachas

Séard is brí leis an tumoideachas ná oideachas a chur ort i dteanga éagsúil ó theanga ofiigiúl de do thír. I’m chás féin, d’fhreastlaíos ar Ghaelscoileanna, ó a rabhas ceithre bhliain d’aois, go dtí go raibh m’Ardteist cuirthe i gcríoch agam. Ní fheadfainn a rá gur thaitin sé liom an t-am ar fad, mar ní…

An C.L.G: Na dúshláin atá imithe uainn agus atá amach romahinn

Cad is spórt ann? Na tuairimí is coitianta a bhíonn á labhairt ná “go mbaineann sé le himirt cluichí agus luthchleasaíocht le greann agus le spraoi”, nó “is áis é a chabhraíonn forbairt an choirp le forbairt na haigne”. Chun athneartú na smaointe seo, tá seanfhocal cáiliúil le fáil: “Is fearr an tsáinte ná na…