An Tuiseal Ginideach

Bunchloch grammadaí is ea é an Tuiseal Ginideach. Faraor. An Tuiseal a bhfuil tar éis a bheith ag dó na geirbe do dhaltaí uilig na Gaelinne ó thus ama. Deirtear gur “Genetive Case” atá i gceist ach sure, cé a thuigeadh é sin? S’éard atá i gceist leis ná na rialacha grammadaí a úsáidimis nuair…

Mé féin is an tumoideachas

Séard is brí leis an tumoideachas ná oideachas a chur ort i dteanga éagsúil ó theanga ofiigiúl de do thír. I’m chás féin, d’fhreastlaíos ar Ghaelscoileanna, ó a rabhas ceithre bhliain d’aois, go dtí go raibh m’Ardteist cuirthe i gcríoch agam. Ní fheadfainn a rá gur thaitin sé liom an t-am ar fad, mar ní…

An C.L.G: Na dúshláin atá imithe uainn agus atá amach romahinn

Cad is spórt ann? Na tuairimí is coitianta a bhíonn á labhairt ná “go mbaineann sé le himirt cluichí agus luthchleasaíocht le greann agus le spraoi”, nó “is áis é a chabhraíonn forbairt an choirp le forbairt na haigne”. Chun athneartú na smaointe seo, tá seanfhocal cáiliúil le fáil: “Is fearr an tsáinte ná na…

Gaeltacht na hOllscoile

Ó a thógadh Áras Uí Thuama sa bhlian 2006, níl an lóistín ach ag treisiú bliain i ndiadh mbliana. Bloc de naoi arasáin atá i gceist, suite i University Halls. Leas-ainmnaítear an áit “Gaeltacht na hOllscoile” agus “mion-Ghaeltacht” ó a d’oscail an bloc deich mbliain ó shin. Is í cur chun cinn na Gaelinne i…

Gaeltacht Cheanada

De gnáth nuair a thagann an téarma “Gaeltacht” chun cinn, smaoinítear ar Iarthair na hÉireann céilithe is feirmeacha. Ní smaoinítear riamh ar tír ar nós Ceanada agus Gaeltacht forbartha, lán de spriod acu. Ar an 16ú Lúnusa 2007 sin go díreach cad a thárla – osclaíodh an phlota 62 acra, Gaeltacht Bhaile na hÉirean in,…