home Gaeilge Árdú cíosa in aghaidh na míosa

Árdú cíosa in aghaidh na míosa

Is mór an conspóid atá bainteach leis an margadh cíosa anseo in Éirinn fé láthair, agus ní haon ionadh é. Nochtaíodh le linn na míosa seo chaite go raibh árdú cíosa 3% i ndán dos na daoine atá ina gcónaí i lóistín Ollscoile anseo i gCorcaigh don bhlian seo chugainn. Leannan an fógra sin roinnt Ollscoileanna eile, i nGallaimh agus i mBaile Átha Cliath ag árdú cíosa na mac léinn comh hard agus ba féidir a dhéanamh sna Criosanna Brú Cíosa, 4%. Ó dhearcadh na mac léinn sa tír, tá an cás ag dul in olcas gach aon bliain. I Luimneach agus i Má Nuad, tá árdú 3-3.5% le teacht ar na cíosanna. Cáintear ag Aontas Na Mac Léinn na hOllscoile seo an fógra, de réir ráiteas priosa an Aontais;

“Leis an gcinneadh sin, tá borradh 19% tagtha ar chíosanna mac léinn atá ina gcónaí sna chúig bloc atá i seilbh UCC le trí bliain anuas. Claonadh nach féidir leis leanúint ar aghaidh.”

Tá dearcadh ag cuid-mhaith mac léinn go bhfuil caighdeán na n-árasán fíor-íseal ar an margadh fé láthair, agus is fuirist é sin a thuiscint. Maíonn lucht UCD go gcuirfidh an beart daoine as, agus go mbeidh taisteal níos faide á dhéanamh ag scoláirí díreach chun oilliúnt agus oideachas a fháilt.